У Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић се поклања пуна пажња квалитету исхране ученика и поштовању највиших прописаних стандарда. Извршена је детаљна реконструкција кухиње и трпезарије па је данас то један савремено опремљен, сврси прилагођен, простор. Такође савремено опремљен одвојен дечији кафић је направљен у просторијама Дома.

  • Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика у установама ученичког и студентског стандарда.
  • Свакодневно се контролишу храна и намернице које се користе у исхрани ученика.
  • Свакодневно се контролише санитарно – хигијенско стање у кухињи.
  • Сертификовани су стандарди ХАЦЦП и ИСО 9001 који се односе на безбедност хране.

Трпезарија располаже са 20 столова и 100 столица.