Стратегија развоја услуга у Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић заснива се на константном унапређењу и поштовању највиших прописаних стандарда. У складу са наведеним, институција поседује и обезбеђује:

 

  • Највише васпитно-образовне стандарде.
  • ХАЦЦП и ИСО 9001 стандарде који се односе на безбедност хране; у току је имплементација стандарда ИСО 22000.
  • Највише стандарде опште безбедности (24-сатно обезбеђење, модеран видео надзор зграде и дворишта, рампа на улазу и др.).
  • Највише ИКТ стандарде који укључују одличну покривеност зграде и дела дворишта бежичним интернетом, као и интерактивне е-садржаје
  •  

Поред наведеног, Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић нуди услугу исхране ученицима који нису смештени у дому, организовање догађаја и манифестација у капацитетима Дома који не ремете квалитет смештаја и боравка ученика, као и услугу хостелског смештаја лица, за време празника и школских распуста.