Секције у дому

 

Секције у Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић

Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић је посебно педагошки обликована средина која осим о смештају и исхрани средњошколаца, води рачуна о њиховом школском успеху, социјалном сазревању, развијању личне компетенције и формирању здравих животних навика. 

У оквиру слободног времена се значајна пажња посвећује културно-забавним активностима, рекреацији и подстицању активног односа према окружењу.

Спортске секције

Програм рада фудбалске секције се реализује у току целе школске године и усмерен је ка усвајању основних елемената фудбалске технике и тактике, кроз подизање свести о здравом начину живота.

На регионалном такмичењу ,,Домијада” које се организује сваке школске године, Дом представљају женска и мушка фудбалска екипа.

Програм рада кошаркашке секције се реализује током целе школске године. Посебно се припремају женска и мушка екипа.

Усавршавањем кошаркашких вештина, спорта који припада групи екипних спортова, циљ је да се развије социјализација ученика, ојачају телесне и менталне способности, моторика, воља, сналажење у новим-непознатим ситуацијама како у спорту тако и у животу, развије правилан став о значају физичке активности и очувању менталног и физичког здравља.

У првом полугодишту највећа пажња се усмерава вежбама на развоју елемената кошаркашке технике и примени наученог у игри на два коша.

Једна од омиљених спортских активности у Дому је и одбојкашка секција.

Тренинзи се одржавају једном недељно. Секција сваке године организује такмичења у женској и мушкој категорији. Вредно се ради како на рекреативном плану, тако и на припремама за регионална и републичка такмичења.

У току године одржава се и неколико пријатељских утакмица са другим домовима.

Шаховска секција у Дому ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић” – Београд има традицију вишегодишњег постојања као редовна слободна активност. Организована је по принципу добровољног присуства ученика и одржава се најмање једном недељно у вечерњим часовима. 

Кроз рад у секцији ученици савладавају правила игре, увежбавају фазе игре, развијају способност концентрације, комбинаторике и самопоуздања.

Годинама уназад наши представници остварују одличне резултате на републичкој Домијади.

Стони тенис је слободна спортска активност за коју се ученици и ученице опредељују на основу својих интересовања, склоности и способности.

Током школске године организују се међусобни сусрети чланова секције и такмичење – турнир између најбољих представника васпитних група у циљу припрема ученика за регионалну Домијаду.

Стрељаштво је још једна у низу добровољних и бесплатних активности које Дом омогућава свим заинтересованим ученицима.

Тренинзи су организовани у спортском клубу где ученици, под надзором васпитача, уче и вежбају пуцање из ваздушне пушке

Културно-уметничке секције

Драмска секција са својим програмом и практичним радом подстиче развијање афинитета према драмској уметности и уметничку креативност ученика.

Ученици кроз рад секције успешно савладавају следеће вештине: презентовање драмских ситуација, овладавање осећањима и комуникационим способностима.

Сваке године драмска секција са посебном пажњом припрема свој наступ за Домијаду, где има запажене резултате.

У Дому ученика средњих школа ‚‚Милутин Миланковић” – Београд дуги низ година фолклорна секција окупља велики број ученика.

Циљ фолклорне секције је развијање љубави према народној традицији, неговање старих обичаја, развијање уметничких склоности, такмичарског духа, толеранције и пријатељства.

У оквиру секције ученици се упознају са новим кореографијама и свим битним елементима фолклора, презентују свој рад у одабраним установама културе, као и на разним фестивалима и такмичењима, где постижу  запажене резултате.

Ликовна секција је намењена ученицима који имају склоност ка уметничком изражавању или желе да се боље упознају са тим видом активности.

У оквиру секције су заступљене разноврсне уметничке дисциплине из области ликовне и примењене уметности. Цртање, сликање, вајање, линорез су само неке од њих.

У Дому се периодично одржавају изложбе ученичких радова. Сваког пролећа, ученици учествују на сусретима домова ученика и остварују запажене резултате.

Рад литерарне секције је заснован на развијању љубави према књижевности, неговању књижевног језика путем усменог и писменог изражавања, подстицању на литерарно стваралаштво и литерарну креацију, на сарадњи са новинарском секцијом и развијању тимског рада.

Ученици и ученице презентују своја дела у облику прозних и поетских текстова на литерарним конкурсима, домским манифестацијама и републичким такмичењима.

Остале форме литерарног изражавања које се развијају у оквиру рада секције су писање чланака и прилога на теме из различитих области живота, читање и презентовање писаног стваралаштва

Кроз активност музичке секције ученици се упознају са значајем музике, где развијају музичке наклоности према вокалном или инструменталном наступу. Увежбавају се нумере за јавни наступ, као и технике музицирања.
 
Избор нумере врши се према афинитетима ученика. Резултат активног рада ученика огледа се и у добрим резултатима оствареним на различитим маифестацијама, као и на Домијади.
 
Музика и плес осим одличног утицаја на физичку кондицију, стварају и пуно позитивне енергије.
 
Кроз рад секције модерни плес ученици се упознају и овладавају основним елементима модерног плеса кроз различите музичке жанрове.
Представљање Дома на Домијади би били незамиисливи без наших плесних група.