Педагог у Дому ученика има задатак да својим вештинама и компетенцијама допринесе унапређивању васпитног рада у установи. У свом свакодневном послу педагог:

  • Учествовује у планирању и програмирању васпитно-образовног рада
  • Прати реализацију васпитно-образовног рада
  • Сарађује са васпитачима (саветодавни рад, оснаживање, праћење)
  • Ради са ученицима (саветодавни рад, подршка ученицима у учењу, праћење и подршка у адаптацији ученика)
  • Сарађује са родитељима, односно старатељима
  • Учествује у раду стручних органа и тимова
  • Сарађује са надлежним установама, организацијама и удружењима (сарадња са педагозима из других институција, сарадња са надлежним органима, учествовање у раду стручних удружења)
  • Води документацију и стручно усавршавање