У Дому ученика средњих школа Милутин Миланковић се поклања пуна пажња квалитету исхране ученика и поштовању највиших прописаних стандарда. Извршена је детаљна реконструкција кухиње и трпезарије па је данас то један савремено опремљен, сврси прилагођен, простор. Такође савремено опремљен одвојен дечији кафић је направљен у просторијама Дома.
Јеловник је усклађен са нормативима исхране ученика у установама ученичког и студентског стандарда.
Свакодневно се контролишу храна и намирнице које се користе у исхрани ученика.
Свакодневно се контролише санитарно – хигијенско стање у кухињи.
Сертификовани су стандарди ХАЦЦП и ИСО 9001 који се односе на безбедност хране.
Трпезарија располаже са 20 столова и 100 столица.