Уређење оба објекта Дома

У циљу побољшања нивоа квалитета боравка у нашем Дому, током летњег распуста предузете су активности како би наведено било реализовано. Након што је спољни део објекта улепшан муралом а двориште бистом посвећеном нашем истакнутом научнику, улепшана је и унутрашњост објекта. Извршено је комплетно кречење и уређење оба објекта, након чега је уследило и детаљно хемијско чишћење.

No Comments

Post A Comment